Supervisie
Supervisie is een begeleidingsmethode waarbij het persoon­lijk functioneren in de werksituatie centraal staat. Met name gaat het om werksituaties waarin de beroepsbeoefenaar zijn werk zelfstandig uitoefent en waarin het doelgericht hanteren van relaties van groot belang is. De supervisant wordt zich bewust van zijn gedrag en de keuzes die hij maakt. Supervisie biedt methodische ondersteuning, stimuleert persoonlijke groei en toename van vaardigheden. De supervisant levert regelmatig een inbreng uit de beroepspraktijk en reflecteert schriftelijk op elke bijeenkomst. Supervisie vindt plaats tijdens een vastgesteld aantal bijeenkomsten, minimaal tien en maximaal vijftien. Tevoren maakt de supervisor afspraken met de supervisant over de doelen en de werkwijze. Soms is het wenselijk de werkgever of opleidingsfunctionaris hierbij te betrekken. De inhoud van de gesprekken blijft altijd in vertrouwen tussen de supervisor en de supervisant. De supervisiezittingen zijn individueel of in een groep van twee of drie mensen.