Training en scholing
Training is een methode waarbij men in een kleine groep kennis en vaardigheden verwerft. Het leren van en met elkaar speelt er een grote rol. Training in sociale vaardigheden en interculturele vaardigheden is maatwerk. Overleg over doelen, werkwijze, aantal dagdelen en groepsgrootte vinden daarom van te voren plaats. Voorbeelden van trainingen zijn: feedback geven en krijgen, vergaderen, onderhandelen, samenwerken, conflicthantering, begeleiding bij verliesverwerkingen, stressmanagement.