Coaching
Coaching is een vorm van begeleiding, waarbij tevoren vastgelegde doelen worden nagestreefd. Coaching is gericht op het bereiken van een bepaald resultaat. Samen met de coach brengt de werker de huidige en de gewenste situatie in beeld. Daarna volgt het uitzetten van een coachingstraject. De coach helpt de beroepsbeoefenaar datgene te ontwikkelen wat nodig is om de doelen zelfstandig te bereiken. Hierbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om competenties, zelfbeeld, beroepsnormen en -waarden. Coaching vindt plaats tijdens een vastgesteld aantal bijeenkomsten. De inhoud van de gesprekken blijft altijd in vertrouwen tussen de coach en de medewerker.