Intervisie
Intervisie is een methode waarbij beroepsbeoefenaars, hiërarchisch in dezelfde positie, leren over zichzelf in de beroepsrol. Zij leren van en aan elkaar door het inbrengen en bespreken van concrete werkervaringen. De methode is gericht op het bevorderen van professioneel handelen en goede communicatie. Bij intervisie start de groep onder begeleiding, met de bedoeling na enige tijd zelfstandig als intervisiegroep te functioneren.